0045Vileplume

Vileplume 01

Hướng dẫn: Xây dựng từ nhụy hoa trở xuống, gắn tay và chân khi bạn làm đến. Đóng ở dưới cùng của chân. Hãy tham khảo pdo nếu có thể, vì không phải tất cả các cách hoa đều có kích thước bằng nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 29.4 cm Sâu: 27.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vileplume 02

Hướng dẫn: Làm từ nhụy hoa xuống, đóng ở dưới.
Cao: 13.0 cm Rộng: 21.5 cm Sâu: 21.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Vileplume 03

Hướng dẫn: Làm phần hoa và thân riêng biệt. Đóng ở đáy của mỗi phần.
Cao: 15.0 cm Rộng: 23.3 cm Sâu: 23.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).