0046Paras

Paras 01

Hướng dẫn: Làm trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Paras 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ miệng, làm theo các con số. Tốt nhất là gắn theo thứ tự này để bạn có thể tạo áp lực từ bên trong. Gắn các nấm lên thân trước đầu nấm. Sử dụng cặp càng phía trước của cơ thể để giúp Paras đứng vững. Đóng ở phía sau cơ thể.
Cao: 10.4 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 13.2cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Paras 01

Hướng dẫn: Phần thân làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết thân không có khớp dán. Sau đó, làm nấm, càng, chân để dán vào thân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).