0047Parasect

Parasect 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở đỉnh.
Cao: 10.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Parasect 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 17.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Parasect 03

Hướng dẫn: Chân hơi khó làm và không thể chịu lực, nên dùng đế để nâng. Bắt đầu với thứ tự thân, chân, càng, cuối cùng là mắt và nấm. Dán cây nấm và thân, mắt, chân và càng.
Cao: 18.2 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 20.6 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).