0048Venonat

Venonat 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.7 cm Sâu: 16.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venonat 02

Hướng dẫn: Làm phần lông từ trên ra sau, xuống dưới. Sau đó, dán phần mặt vào.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).