0049Venomoth

Venomoth 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 19.5 cm Rộng: 37.1 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venomoth 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 23.0 cm Rộng: 32.2 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).