0050Diglett

Diglett 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 8.2 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Diglett 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 19.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Diglett 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 11.0 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon – Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Diglett 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 3.5 cm Rộng: 6.6 cm Sâu: 7 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: HellswordPapercraft
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Diglett 05

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 8.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).