0051Dugtrio

Dugtrio 01

Hướng dẫn: Hoàn thành ba đầu, nối chúng lại với đỉnh của gò đất, sau đó làm các cạnh xung quanh chúng. Cuối cùng, đóng ở đáy.
Cao: 17.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon – Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dugtrio 02

Hướng dẫn: Hoàn thành ba đầu độc lập. Sau đó dán lên gò đất.
Cao: 12.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alola Dugtrio 01

Hướng dẫn: Hoàn thành ba đầu, nối chúng lại với đỉnh của gò đất, sau đó làm các cạnh xung quanh chúng. Cuối cùng là đóng ở đáy.
Cao: 13.0 cm Rộng: 20.1 cm Sâu: 23.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).