0052Meowth

Meowth 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu tạo ra các chi, gắn các chi vào cơ thể, gần gũi – nó có một số phần khó khăn, (ví dụ: râu ria) sẽ đòi hỏi nhíp và kiên nhẫn. Nó thực sự khá khó, vì vậy nếu bạn kiên nhẫn, nó sẽ không quá tệ!
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meowth 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meowth 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân phải. Mẫu này không tự đứng được. Nên là giấ đỡ để giữ đứng.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 3+2 Độ khó: 3 Tác giả: Gardevoiaa
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meowth 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 25.2 cm Sâu: 25.4 cm
Số trang: 17 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meowth 05

Hướng dẫn: Bắt đầu ở tai và dựng đầu theo các con số. Dán keo râu và đồng xu trước khi đóng ở phía dưới. Bắt đầu cơ thể ở ngón chân và đuôi. Nên tăng cường kết nối giữa cơ thể và đuôi. Hãy cẩn thận với bàn chân, chúng cần được gấp lại ở các đường chỉ định. Đóng thân ở phía trên và dán đầu sau khi cả hai được đóng lại.
Cao: 14.1 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Paperpokés
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meowth 06

Hướng dẫn: Bắt đầu ở tai và dựng đầu theo các con số. Dán keo râu và đồng xu trước khi đóng ở phía dưới. Bắt đầu cơ thể ở ngón chân và đuôi. Nên tăng cường kết nối giữa cơ thể và đuôi. Hãy cẩn thận với bàn chân, chúng cần được gấp lại ở các đường chỉ định. Đóng thân ở phía trên và dán đầu sau khi cả hai được đóng lại.
Cao: 18.0 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Paperpokés
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meowth 07

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân. Nên đặt vật nặng vào chân để giữa thăng bằng tốt hơn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Meowth 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 21.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Meowth 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 7.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Meowth 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 35.0 cm Rộng: 22.4 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).