0053Persian

Persian 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra xau, đóng ở bàn chân hoặc chi tiết nối 2 đùi.
Cao: 10.3 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Persian 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra xau, đóng ở bàn chân hoặc chi tiết nối 2 đùi.
Cao: 15.5 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 30.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Persian 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra xau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Persian 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra xau, đóng ở bàn chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 25.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).