0054Psyduck

Psyduck 01

Hướng dẫn: Thực hiện theo các số. Hãy cẩn thận ở nếp gấp thung lũng ở vai trước bên trái, khu vực này cần được xem xét đặc biệt cho dù là làm có viền hay không viền. Nên sử dụng keo siêu dính cho bàn chân và tóc.
Cao: 17.5 cm Rộng: 14.2 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Paperpokés
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Psyduck 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đón ở đuôi. Hãy cẩn thận ở nếp gấp thung lũng ở vai trước bên trái, khu vực này cần được xem xét đặc biệt cho dù là làm có viền hay không viền. Nên sử dụng keo siêu dính cho bàn chân và tóc.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).