0055Golduck

Golduck 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Mẫu này thiết kế nghiệp dư, không khuyến khích làm.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: paum56
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golduck 02

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu và đóng ở đuôi. Hãy cẩn thận với gai đầu và tay và chân, các chi tiết màng có thể được dán bằng một giọt keo siêu mạnh ở hai bên.
Cao: 17.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golduck 03

Hướng dẫn: Bắt đầu ở đầu và đóng ở đuôi. Hãy cẩn thận với gai đầu và tay và chân, các chi tiết màng có thể được dán bằng một giọt keo siêu mạnh ở hai bên.
Cao: 22.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 22.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).