0056Mankey

Mankey 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mũi, đến mặt, cánh tay, chân, đuôi, sau đó đóng lại ở phía sau. Cẩn thận khi xây dựng các búi lông sau gáy.
Cao: 16.5 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mankey 02

Hướng dẫn: Làm từ tai, tay, thân trên, lưng, chân, đóng ở chi tiết bụng dưới.
Cao: 21.0 cm Rộng: 20.9 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).