0058Growlithe

Growlithe 01

Hướng dẫn: Mô hình này khó ở tóc, đuôi và lông ngực. Phần còn lại của nó là làm theo các con số. Đóng mô hình ở một trong các chân phía sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 23.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Growlithe 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 15.5 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Growlithe 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).