0059Arcanine

Arcanine 01

Hướng dẫn: Bạn chắc chắn sẽ cần tham khảo pdo trong khi làm nó. Cẩn thận không làm lỏng các bộ phận nhỏ bé, chẳng hạn như răng.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.6 cm Sâu: 23.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Arcanine 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở bàn chân sau. Cần thận khi mẫu rất nhiều chi tiết gai góc.
Cao: 18.0 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 34.5 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: javierini – milton22x
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Arcanine 03

Hướng dẫn: Làm phần đầu đóng ở cổ. Làm phần từ đuôi, chân ngược về cổ. Sau đó, dán hai phần lại với nhau.
Cao: 24.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 41.0 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).