0060Poliwag

Poliwag 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở xuống. Làm phần lớn của đuôi trước, cắt và định hình nó, sau đó gắn các đường gờ mỏng lên trên trước khi dán nó vào cơ thể. Đóng ở phía dưới, thêm chân vào sau khi cơ thể được đóng lại.
Cao: 9.6 cm Rộng: 11.8 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poliwag 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở xuống. Làm phần lớn của đuôi trước, cắt và định hình nó trước khi dán nó vào cơ thể. Đóng ở phía dưới, thêm chân vào sau khi cơ thể được đóng lại.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Rex
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poliwag 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 11.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).