0062Poliwrath

Poliwrath 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng dưới chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 13.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poliwrath 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng dưới chân phải. Nên đặt thêm vật nặng vào trước khi đóng.
Cao: 18.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poliwrath 03

Hướng dẫn: Làm phần thân từ chân lên, đóng ở đầu cổ tay. Sau đó, làm hai bàn tay từ ngón về cổ bàn tay. Dán hai bàn tay vào thân để hoàn thành.
Cao: 22.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 12.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).