0063Abra

Abra 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số, cẩn thận khi làm các cánh tay.
Cao: 15.0 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 22.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Abra 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.3 cm Sâu: 30.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).