0064Kadabra

Kadabra 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Cần một vật nặng để giúp nó đứng. Gắn ria mép và muỗng bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng hãy chắc chắn gắn cánh tay vào cơ thể trước.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kadabra 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi. Vì đuôi to nên mẫu này gần như không đứng thẳng được.
Cao: 25.0 cm Rộng: 27.4 cm Sâu: 31.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).