0066Machop

Machop 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 13.0 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Machop 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Machop 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đóng ở phía dưới bàn chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).