0068Machamp

Machamp 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Machamp 02

Hướng dẫn: Làm theo các số trên mẫu. Xây dựng từ đầu xuống, đóng với dưới cùng của bàn chân. Hãy cẩn thận với các ngón tay. Guitar ai muốn có thể làm thêm, không bắt buộc.
Cao: 24.0 cm Rộng: 22.5 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 8+1 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Machamp 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).