0069Bellsprout

Bellsprout 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở một trong hai rể.
Cao: 38.8 cm Rộng: 27.6 cm Sâu: 13.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bellsprout 02

Hướng dẫn: Phần đầu làm từ trước ra sau. Phần thân làm từ dưới lên trên.
Cao: 17.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 7.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).