007Squirtle

Squirtle 01

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng rẽ. Sau đó, dán chúng vào với nhau.
Cao: 12.2 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Không xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Squirtle 02

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng rẽ. Sau đó, dán chúng vào với nhau.
Cao: 15.3 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Squirtle 03

Hướng dẫn: Làm từng bộ phận riêng rẽ. Sau đó, dán chúng vào với nhau.
Cao: 15.5 cm Rộng: 19.4 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Squirtle 04

Hướng dẫn: Xem video.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Squirtle 05

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự đầu, tay, đuôi, thân, đóng mẫu ở bàn chân.
Cao: 16.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Diddy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Squirtle 06

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 13.9 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon – POdragon – Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Squirtle 07

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Dùng keo siêu dính dán đuôi vào thân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.