0071Victreebel

Victreebel 01

Hướng dẫn: Xây dựng từ trên xuống. Hoàn thành phần thân, làm lá và dán chúng vào.
Cao: 17.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Victreebel 02

Hướng dẫn: Xây dựng từ trên xuống. Hoàn thành phần thân, làm lá và dán chúng vào.
Cao: 19.0 cm Rộng: 34.1 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).