0072Tentacool

Tentacool 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống, đóng ở chi tiết dưới phần đầu. Sau đó dán các xúc tu vào thân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tentacool 02

Hướng dẫn: Làm từ đỏ giữa trán rồi làm các chi tiết xung quanh đầu. Tiếp tục làm xuống dưới, đóng ở dưới thân.
Cao: 12.5 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 13.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tentacool 03

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống, đóng ở dưới.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).