0073Tentacruel

Tentacruel 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, dán xúc tu vào thân sau cùng. Chọn một trong hai bộ xúc tu là được.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.4 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tentacruel 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới. Dán xúc tu vào sau cùng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tentacruel 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy thân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 24.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).