0074Geodude

Geodude 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ miệng nhưng chừa cằm lại để đóng mẫu.
Cao: 6.8 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 6.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Geodude 02

Hướng dẫn: Làm hai bàn tay từ ngón về cánh tay. Sau đó làm phần thân từ trên xuống. Dán tay khi có thể và gia cố thể các khớp nối. Đóng ở đáy tại chi tiết không có khớp nối nào.
Cao: 14.0 cm Rộng: 30.9 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Geodude 03

Hướng dẫn: Làm hai tay từ ngón tay trở vào. Sau đó, làm tiếp phần thân từ trên xuống.
Cao: 15.0 cm Rộng: 20.1 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Paperick
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Geodude 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ miệng nhưng chừa cằm lại để đóng mẫu.
Cao: 14.0 cm Rộng: 21.5 cm Sâu: 8.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).