0075Graveler

Graveler 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới bàn chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 13.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Graveler 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 36.2 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).