0076Golem

Golem 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Cần thận khi làm đầu và tứ chi.
Cao: 17.3 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golem 02

Hướng dẫn: Làm phần thân đá trước. Sau đó dán đầu và tứ chi vào thân.
Cao: 13.0 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golem 03

Hướng dẫn: Làm phần thân đá trước. Sau đó dán đầu và tứ chi vào thân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 21.3 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).