0077Ponyta

Ponyta 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở dưới cùng của chân sau. Dán “lửa” bằng keo siêu dính. Đọc kĩ các ghi chú trong pdo.
Cao: 15.3 cm Rộng: 4.0 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ponyta 02

Hướng dẫn: Làm đầu xuống, đóng ở dưới chân sau.
Cao: 18.9 cm Rộng: 5.0 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ponyta 03

Hướng dẫn: Thực hiện theo các hướng dẫn ngắn trên mẫu.
Cao: 12.0 cm Rộng: 6.8 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Galarian Ponyta 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số, từ đầu về sau. Dán phần đuôi vào phần thân trước khi đóng hoàn toàn phần thân. Bờm có thể được dán vào cơ thể sau khi đóng, bằng cách dán vào đầu và một bên của cơ thể. Chiếc bờm cũng được đánh số một cách phức tạp, vì điểm đóng ở gần đáy nhưng các búi phải được dán trước – dán 75-78 vào 74 trước khi xếp lớp và đóng lại bằng 79.
Cao: 17.0 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 23.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).