0078Rapidash

Rapidash 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân. Dán “lửa” bằng keo siêu dính.
Cao: 20.0 cm Rộng: 7.2 cm Sâu: 23.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rapidash 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân. Dán “lửa” bằng keo siêu dính.
Cao: 28.3 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 35.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).