008Wartortle

Wartortle 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn trong PDO. Chú ý làm chân thăng bằng để có thể đứng được.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wartortle 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự tai, đầu, tay, đuôi, thân, chân. Chú ý làm chân thăng bằng để có thể đứng được.
Cao: 23.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).