0080Slowbro

Slowbro 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Bắt đầu từ miệng. Cẩn thận khi dán răng và móng vuốt. Phần thân kết thúc ở đuôi. Phần vỏ ốc làm từ miệng, đóng ở chóp. Sau đó dán hai phần lại với nhau.
Cao: 14.9 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 18.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Slowbro 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đặt vặt nặng vào chân để đứng vững. Đóng ở đuôi, vị trí dán vỏ ốc.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.3 cm Sâu: 27.7 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Slowbro 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 21.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Slowbro 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ tai, đầu. Dán đầu vào vỏ, sau đó dán các răng xung quanh. Phần còn lại làm theo các con số và dán cánh tay và gai khi đến lượt. Đóng ở phía dưới và dán đuôi vào nó.
Cao: 20.7 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).