0082Magneton

Magneton 01

Hướng dẫn: Dán ba Magnemite lại với nhau.
Cao: 10.2 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magneton 02

Hướng dẫn: Dán ba Magnemite lại với nhau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 7.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magneton 03

Hướng dẫn: Dán ba Magnemite lại với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 25.9 cm Sâu: 8.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).