0083Farfetch’d

Farfetch’d 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Dán cánh khi bạn làm đến để bạn có thể tạo áp lực từ bên trong. Tương tự với bàn chân. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 17.0 cm Rộng: 12.4 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Farfetch’d 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Dán cánh khi bạn làm đến để bạn có thể tạo áp lực từ bên trong. Tương tự với bàn chân. Đóng ở đầu đuôi.
Cao: 13.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Farfetch’d 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Dán cánh khi bạn làm đến để bạn có thể tạo áp lực từ bên trong. Tương tự với bàn chân. Đóng ở mông hoặc chóp đuôi.
Cao: 12.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).