0084Doduo

Doduo 01

Hướng dẫn: Làm đầu, thân, chân riêng lẽ. Sau đó, dán chúng lại với nhau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Doduo 02

Hướng dẫn: Làm đầu, thân, chân riêng lẽ. Sau đó, dán chúng lại với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 11.5 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).