0085Dodrio

Dodrio 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu, thân, đuôi riêng biệt. Sau đó, dán chúng vào với nhau. Phần thân đóng ở chân.
Cao: 21.7 cm Rộng: 9.6 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dodrio 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Cổ và chân có thể bị gãy theo thời gian nên cần gia cố kĩ.
Cao: 22.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 15.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dodrio 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đùi. Hai chân làm từ dưới lên, đóng ở trên. Sau đó, dán đôi chân vào thân.
Cao: 27.0 cm Rộng: 21.5 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).