0087Dewgong

Dewgong 01

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong pdo. Sau khi thực hiện các vây, bắt đầu làm đầu ở miệng. Sau đó di chuyển xuống cơ thể và đóng ở đuôi.
Cao: 12.0 cm Rộng: 14.2 cm Sâu: 36.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dewgong 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 24.5 cm Sâu: 37.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).