0088Grimer

Grimer 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 11.5 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Grimer 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Grimer 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).