0089Muk

Muk 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Cẩn thận với cái miệng. Có một vài chi tiết nhỏ dán trên cơ thể ở chi tiết 8, 20. Gấp các vòng dưới cùng để tạo thêm hiệu ứng bùn.
Cao: 9.0 cm Rộng: 19.2 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Muk 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 21.0 cm Rộng: 26.4 cm Sâu: 22.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Muk 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 27.7 cm Sâu: 24.5 cm
Số trang: 11 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).