0090Shellder

Shellder 01

Hướng dẫn: Làm vỏ riêng, mặt riêng. Sau đó, dán chúng lại với nhau.
Cao: 9.5 cm Rộng: 11.5 cm Sâu: 17.2 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 2 Tác giả: Icthus7
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shellder 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 11.0 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shellder 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 14.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).