0091Cloyster

Cloyster 01

Hướng dẫn: Làm phần vỏ riêng, mặt riêng.
Cao: 10.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cloyster 02

Hướng dẫn: Làm phần vỏ riêng, mặt riêng.
Cao: 17.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 18.8 cm
Số trang: 11 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).