0092Gastly

Gastly 01

Hướng dẫn: Làm trên xuống. Đóng ở đáy phần đầu và đáy phần mây.
Cao: 19.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 25.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 2 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gastly 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đây đám mây.
Cao: 11.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).