0094Gengar

Gengar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.3 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon – POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gengar 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 16.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Gengar 03

Hướng dẫn: Bắt đầu với những cái gai trên lưng, tập trung vào mặt, bụng, cánh tay, chân và đóng ở đuôi.
Cao: 17.5 cm Rộng: 15.6 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Pixel-Kakashi & Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gengar 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 13.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gengar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 19.0 cm Rộng: 24.3 cm Sâu: 29.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gengar 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Gengar 03

Hướng dẫn: Làm từ các gai trên đầu xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 26.9 cm Sâu: 23.1 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Gengar 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Mô hình này không cần đóng.
Cao: 30.0 cm Rộng: 39.6 cm Sâu: 47.9 cm
Số trang: 15 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).