0095Onix

Onix 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đuôi. Để đóng mô hình, làm phần đuôi bật lên cuối đốt thứ hai của đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.1 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon & Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Onix 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu đuôi. Có thể tùy chỉnh vị trí dán các đoạn thân với nhau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 62.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).