0096Drowzee

Mẫu 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mũi, sau đó là đầu, rồi cánh tay. Sau đó, làm phần thân bắt đầu từ cổ đến háng, hông và chân. Đóng ở dưới cùng của bàn chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mẫu 02

Hướng dẫn: Làm từ mũi xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).