0099Kingler

Kingler 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống theo các con số và đọc kĩ hướng dẫn trong pdo. Đóng ở chi tiết 30.
Cao: 11.4 cm Rộng: 21.0 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kingler 02

Hướng dẫn: Làm nửa trên cùng phía trước và nửa dưới độc lập. Sau đó kết nối chung tại chi tiết gắn hai phần với nhau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 29.6 cm Sâu: 25.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).