010Caterpie

Caterpie 01

Hướng dẫn: Ăng-ten là phần rắc rối nhất của mô hình này vì các chi tiết rất nhỏ. Làm từ đầu xuống đóng ở đuôi. Nhớ đặt một vật nặng vào để giữ đứng thăng bằng.
Cao: 15.0 cm Rộng: 7.3 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Caterpie 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống đóng ở đuôi. Nhớ đặt một vật nặng vào để giữ đứng thăng bằng.
Cao: 23.0 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 23.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.