0100Voltorb

Voltorb 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh và đóng ở đáy.
Cao: 11.8 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Voltorb 02

Hướng dẫn: Làm theo các con số, đóng ở dưới.
Cao: 6.1 cm Rộng: 6.0 cm Sâu: 6.4 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Voltorb 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh và đóng ở đáy.
Cao: 11.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Voltorb 04

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh và đóng ở đáy.
Cao: 11.8 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 9.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).