0101Electrode

Electrode 01

Hướng dẫn: Chừa đáy để đóng. Lông mày khó quá thì lấy bút đen vẽ lên.
Cao: 12.1 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Electrode 02

Hướng dẫn: Làm theo các con số.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Electrode 03

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh và đóng ở đáy.
Cao: 11.0 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Electrode 04

Hướng dẫn: Làm từ đỉnh xuống, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).