0103Exeggutor

Exeggutor 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 23.0 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Exeggutor 02

Hướng dẫn: Có ba kiểu chân khác nhau để bạn chọn. Làm kiểu nào in kiểu đấy. Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 17.5 cm Rộng: 26.0 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alolan Exeggutor 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 50.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 34.7 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Alolan Exeggutor 02

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong tệp ID.
Cao: 30.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).